Tematik Deney SetleriKonularına göre deney setleri tasarımı yapmaktayız. Bu deney setleri yalnızca bilim laboratuarında kullanılabilecek setler olmasının dışında öğrencileri güdülemek için fizik ve kimyanın materyal desteği olmadan öğrenilebilmesi zor olan alanlarına dönük olacaktır. Diğer deney setlerinden farkı ise öğrencilerin kendilerinin de bu setlerden bazılarını tasarlayabilecek durumda olmalarının düşünülmesidir.

Gelecekte öğrenme güçlüğü olan öğrencilere dönük olarak da bazı setler tasarlamayı hedefliyoruz.