Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR


SATICI

Ticari Ünvanı : Optonom BilimselÖlçüm Araçları Sanayi Kalibrasyon Turizm Danışmanlık Medikal BiyolojikÜrünler  Mühendislik Savunma Havacılıkİnşaat Gıda Tarım Enerji ve Ticaret Ltd. Şti.


Adresi : Teknoparkİzmir A8 Binası No: 1/G İYTE Kampüsü Urla - İzmir
Telefon : 0232 2391670


ALICI

Müşteri olarak www. bilimoyuncaklari.com alışverişsitesine üye olan kişi veya ürün satın alan kişidir. Üye olurken veya satınalırken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere DairYönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbuSözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihlive 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklananyükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyanederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın, Optonom Bilimsel Ölçüm AraçlarıLtd. Şti. (“Optonom”)’a ait www.bilimoyuncaklari.com veya sunulan hizmete bağlıdiğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), satıcıya ait ürünlerin satınalınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilenniteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak TüketicininKorunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrıayrı Optonom ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerininhükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürünsatışında Optonom'un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamındatarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi birsorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.